Quay Lại Trang Trước Mách bạn nên tỉa chân nhang (hương) vào ngày nào thì tốt nhất?