Return to previous page Hoả táng là gì? Hoả táng có tốt cho người đã mất không?