Return to previous page Nghệ Nhân Nguyễn Tấn Đích – Một nghệ nhân tài ba đến từ xứ Bắc