Return to previous page Cấu tạo và ý nghĩa chữ Nhẫn tiếng Hán và chữ nhẫn trong văn hóa Việt