Return to previous page Bình hoa đặt bên nào trên bàn thờ? Đặt bên trái hay bên phải là đúng?